Bel mij gerust! 0546 - 74 57 66

Schade


Met welke schadeposten kunt u te maken krijgen ingeval van letselschade?

Er valt een tweedeling te maken. Aan de ene kant de materiƫle schade, waarbij -afhankelijk van de situatie- in eerste instantie te denken valt aan


Aan de andere kant leidt de immateriƫle schade tot een vergoeding door middel van smartengeld.


De hoogte van het smartengeldbedrag is afhankelijk van de aard en ernst van het opgelopen letsel en de gevolgen daarvan. Ik zal u hier uitgebreid over informeren.


Voor bedrijven: loonschade


Het zal u als werkgever maar overkomen. Uw werknemer valt uit als gevolg van een ongeval, of een andere calamiteit. Het letsel leidt tot tijdelijke, of zelfs blijvende, uitval. In het ergste geval zult u als werkgever gedurende twee jaar het loon moeten doorbetalen. Dit kan tot aanzienlijke schade leiden. De wet biedt de mogelijkheid om deze loonschade te verhalen indien iemand anders aansprakelijk is voor de oorzaak van de uitval van uw werknemer.


MWS Letselschade Advocatuur spant zich voor uw bedrijf in om deze loonschade te vorderen van de aansprakelijke partij. Zij neemt alle werkzaamheden op zich, vanaf de aansprakelijkstelling tot en met de incasso. Het enige wat u hoeft aan te leveren zijn:


Hiernaast kan MWS Letselschade Advocatuur de betreffende werknemer bijstaan in diens persoonlijke letselschadezaak. Spoedige re-integratie van uw werknemer (indien het opgelopen letsel daar geen belemmering voor is) staat daarbij hoog op de agenda.