Bel mij gerust! 0546 - 74 57 66

De deelgeschillenprocedure

Een deelgeschillenprocedure kan nodig zijn wanneer een zaak vastloopt op een onderdeel ervan. Dit onderdeel wordt dan voorgelegd aan de rechter, die hierover vervolgens uitspraak doet, zodat de patstelling wordt doorbroken en partijen weer verder kunnen onderhandelen met als doel tot overeenstemming te komen. Aan een deelgeschillenprocedure zijn kosten verbonden, maar deze komen - wanneer de aansprakelijkheid vaststaat- in principe voor rekening van die aansprakelijke partij. 

De bodemprocedure

In een bodemprocedure wordt een juridisch geschil tot in detail bekeken en voor de rechter gebracht. Deze velt vervolgens een definitief oordeel. Een bodemprocedure kan zeer tijdrovend en kostbaar zijn. Sinds de invoering van de Wet Deelgeschillen is het starten van een bodemprocedure vaak niet meer nodig. Mocht het echter niet anders kunnen en in uw belang zijn, dan zal ik niet aarzelen om (na overleg met u) toch een bodemprocedure te beginnen. Dit doe ik echter alleen als het echt niet anders kan, onder meer omdat de kosten voor uw rekening komen zullen komen. Mogelijk kunnen de advocaatskosten beperkt worden omdat u in aanmerking komt voor (gedeeltelijk) door de overheid gefinancierde rechtshulp. Ook deze mogelijkheid zal ingeval van een bodemprocedure met u worden besproken.