Bel mij gerust! 0546 - 74 57 66

Kosten


De inschakeling van een letselschade advocaat kost u in de meeste gevallen helemaal niets.

De wet schrijft namelijk voor dat ook de kosten van de letselschade advocaat voor rekening komen van de aansprakelijke partij.

En als nog niet duidelijk is of de aansprakelijkheid vaststaat, is er eventueel nog de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand, zie www.rvr.org.

Het eerste oriënterende gesprek met mij is altijd gratis. In dat gesprek zult u natuurlijk duidelijk geïnformeerd worden over het kostenaspect bijvoorbeeld ingeval er discussie wordt verwacht over de aansprakelijkheid.


Slechts als er geprocedeerd moet worden gelden er andere regels met betrekking tot de kosten. Als dat aan de orde is, worden die met u besproken.


Waarom een letselschade advocaat inschakelen?


U wilt optimaal worden bijgestaan, dat is logisch. Met mijn inschakeling kunt u daarvan uitgaan.


Immers, letselschade advocaten:


Kortom, met een letselschade advocaat bent u verzekerd van de beste rechtsbijstand !


No cure no pay, ja of nee?


Met no cure no pay wordt meestal bedoeld de afspraak, waarbij de cliënt de belangenbehartiger niet op basis van een uurtarief betaalt, maar waarbij hij na afsluiting van de zaak een percentage van zijn totale schade afdraagt aan zijn belangenbehartiger.

Waarom zou u echter een percentage van uw schade afstaan als de aansprakelijkheid vaststaat en daarmee -dus- vaststaat dat de kosten vergoed worden? U doet zich dan te kort.

Helaas zijn er in Nederland nog steeds schadebureaus die misbruik maken van de onwetendheid van een letselschadeslachtoffer en volkomen onterecht "no cure no pay`' - contracten aanbieden.

Niet voor niets is er de afgelopen jaren in de media veel aandacht geweest voor deze misstanden (o.a. Tros Radar, Zembla etc.).


Vanaf 1 januari 2014 is het (alleen) Letselschade Advocaten toegestaan om nieuwe zaken aan te nemen op basis van Resultaatsafhankelijk Urenbasis Beloning (RUB), feitelijk een eerlijke vorm van No Cure No Pay. Tegenover de garantie dat de cliënt de advocaat niet hoeft te betalen als geen resultaat wordt geboekt, staat de zekerheid dat de cliënt bij winst nooit meer dan een vast percentage van zijn schadevergoeding aan advocaatkosten kwijt is. De totale rekening, inclusief BTW, kan in dat geval nooit hoger zijn dan maximaal 35 % van de schadevergoeding. Dat geeft zekerheid.

Een RUB-afspraak geldt overigens alleen voor zaken waarin serieuze discussie bestaat over aansprakelijkheid of het causaal verband. In zaken waarin deze discussie niet speelt is een RUB-afspraak niet aan de orde, want de redelijke advocaatkosten komen in dat geval immers al voor rekening van de aansprakelijke partij. Het slachtoffer loopt dan sowieso geen financieel risico.


MWS Letselschade Advocatuur is van mening dat het experiment met RUB leidt tot verbetering van de toegang tot het recht voor slachtoffers van letselschade. Het vergroot de mogelijkheid tot inschakeling van de meest gespecialiseerde advocaten op het gebied van letselschade.


Het gaat overigens om een experiment voor vijf jaar.